Halka 11.01.1997

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki