Halka 15.03.1996

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki