Halka 17.09.1953

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej