Halka 19.02.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki