Halka 20.09.1985

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki