Halka 22.04.1997

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki