Halka 23.05.1958

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej