Halka 24.09.1998

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki