Halka 26.04.1996

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki