Halka 27.12.2011

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki