Halka 31.03.2000

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki