Historia żołnierza 02.02.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego