Historia żołnierza 09.02.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego