Historia żołnierza 12.04.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego