Historia żołnierza 14.06.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego