Historia żołnierza 20.10.1972

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego