Historya o św. Katarzynie 15.12.1985

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada