Holender tułacz 27.11.1983

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki