Hrabina 25.10.1955

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej