II Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

trwa ładowanie
fotografia kolorowa - pozytyw

Opis

Od lewej Anna Korżeniewska – laureatka pozaregulaminowej nagrody dla wybijającej się pianistki-akompaniotorki, Jerzy Marchwiński, Izabela Bojkowska – Dyrektor Depertamentu Sztuki w Ministerstwie Kultury i Sztuki, Jerzy Artysz – przewodniczący jury