Jawnuta 29.09.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego