Julia i Romeo 20.11.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego