Julia i Romeo 20.12.1970

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego