Karnawał 15.03.1980

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego