Kukiełki mistrza Piotra 14.11.1976

Adaptacja sceniczna
Kukiełki mistrza Piotra
El Retablo de Maese Pedro
Manuel de Falla
14.11.1976
Teatr Wielki w Warszawie Sala Młynarskiego
11

Realizatorzy
Multimedia

Zdjęcia

  • „Kukiełki Mistrza Piotra” Manuel de Falla 14-11-1976

  • „Kukiełki Mistrza Piotra” Manuel de Falla 14-11-1976

  • „Kukiełki Mistrza Piotra” Manuel de Falla 14-11-1976

  • Plakat „Kukiełki Mistrza Piotra” Manuel de Falla 14-11-1976

  • Wkładka obsadowa „Kukiełki Mistrza Piotra” Manuel de Falla 14-11-1976, „Muzyka Prym wiedzie, a słowo sekunduje” Antonio Salieri 14-11-1976

Komentarz

Na decyzje wprowadzenia utworu do repertuaru mają wpływ rozmaite okoliczności: historyczne, polityczne, obiektywne, taktyczne, ogólnokulturowe. Wspaniała muzyka Hiszpana, Manuela de Falli, rzadko daje się słyszeć w Polsce, a mija właśnie 30. rocznica jego śmierci i stulecie urodzin. Świat o tym pamięta. Wątek jego małej opery – to jej pierwsze u nas wykonanie – tkwi w arcydziele literatury europejskiej: Don Kichocie Cervantesa. W rolach tytułowych „kukiełek” występują dzieci ze Szkoły Baletowej, a Teatr ma ze Szkołą silne, zrozumiałe powiązania (uczniowie uczestniczą w wielu przedstawieniach TW, absolwenci wstępują do baletu TW, itd.); należy je podtrzymywać. Te wszystkie powody Marii Fołtyn w jej reżyserii zręcznie i ze smakiem udaje się połączyć. Jest atmosfera dziwności typowa dla Cervantesa i liryczno-ironiczny dystans do hiszpańskiego obrazka.

autor: Małgorzata Komorowska

Druki teatralne

  • Plakat „Kukiełki Mistrza Piotra” Manuel de Falla 14-11-1976
  • Wkładka obsadowa „Kukiełki Mistrza Piotra” Manuel de Falla 14-11-1976, „Muzyka Prym wiedzie, a słowo sekunduje” Antonio Salieri 14-11-1976