Joanna Kulmowa

Joanna
Kulmowa

Inscenizacje (9)

Druki teatralne

  • „Faust z Nocą Walpurgii” Charles Gounoud 06-04-1966, Wkładka obsadowa premierowa

  • Wkładka obsadowa „Borys Godunow” Modest Musorgski 13-02-1982

  • Afisz. „Borys Godunow” Modest Musorgski 8-11-1973 Uczczenie 56 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej

  • Afisz „Borys Godunow”, Modest Musorgski, 27-03-1976. Uczczenie 200-lecia Teatru Wielkiego ZSRR w Moskwie

  • Afisz premierowy -„Andre Chenier” Umberto Giordano 14-04-1961