Bolesław Lewandowski

Bolesław
Lewandowski
kierownictwo muzyczne

Inscenizacje (1)

Druki teatralne

  • Afisz „Borys Godunow”, Modest Musorgski, 27-03-1976. Uczczenie 200-lecia Teatru Wielkiego ZSRR w Moskwie

  • Program. „Tosca” Giacomo Puccini 1913-03-13

  • Afisz „Carmen” Georges Bizet 15-11-1973. Gościnny występ w partii Escamilla Dana Iordachescu, w partii – Don José – Józef Kolesiński

  • Program repertuarowy 24-05-1943 / 30-05-1943

  • Program repertuarowy 15-03-1943 / 21-03-1943

  • Wkładka obsadowa - wznowienie „Carmen” Georges Bizet 14-11-1969