Livietta i Tracollo 01.04.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego