Livietta i Tracollo 02.07.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego