Livietta i Tracollo 02.12.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego