Livietta i Tracollo 08.04.1972

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego