Livietta i Tracollo 11.09.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego