Livietta i Tracollo 12.06.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego