Livietta i Tracollo 17.10.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego