Livietta i Tracollo 23.05.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego