Livietta i Tracollo 23.06.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego