Livietta i Tracollo 27.02.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego