Livietta i Tracollo 27.03.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego