Livietta i Tracollo 27.11.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego