Livietta i Tracollo 28.10.1972

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego