Livietta i Tracollo 30.09.1972

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego