Livietta i Tracollo 30.11.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego