Madame Butterfly 05.03.1960

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej