Madame Butterfly 22.05.1960

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej