Mandragora 03.01.1968

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki