Mandragora 15.12.1966

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki