Manekiny 07.03.1993

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego