Manekiny 08.02.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego