Maria Fołtyn

Maria
Fołtyn
reżyser, śpiewaczka - sopran
28.01.1924
Radom
02.12.2012
Warszawa
 • „Dama Pikowa” Piotr Czajkowski 26-07-1955

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • „Andre Chenier” Umberto Giordano 14-04-1961

 • „Andre Chenier” Umberto Giordano 14-04-1961

 • „Goplana” Władysław Żeleński 30-12-1949

  Adam Kaczkowski

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • „Dama Pikowa” Piotr Czajkowski 26-07-1955

 • „Dama Pikowa” Piotr Czajkowski 26-07-1955

 • „Dama Pikowa” Piotr Czajkowski 26-07-1955

 • II Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

  Piotr Gajewicz

 • II Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

  Piotr Gajewicz

 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953

 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953

 • „Lohengrin” Richard Wagner 25-02-1956

 • „Lohengrin” Richard Wagner 25-02-1956

 • „Lohengrin” Richard Wagner 25-02-1956

 • „Goplana” Władysław Żeleński 30-12-1949

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • I Międzynarodowy Konkurs dla młodych wokalistów im. Stanisława Moniuszki

 • „Dama Pikowa” Piotr Czajkowski 26-07-1955

 • II Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

  Piotr Gajewicz

 • II Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

  Piotr Gajewicz

 • II Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

  Piotr Gajewicz

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • II Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

  Piotr Gajewicz

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • II Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

  Piotr Gajewicz

Nota biograficzna

Śpiewaczka, reżyser operowy, animatorka życia muzycznego. Studiowała w Polsce, m.in. u Adama Didura, Ady Sari i Iwo Galla, a także za granicą. Ukończyła również wydział reżyserii w warszawskiej PWST (1972). W latach 1949-1962 była solistką Opery Warszawskiej, gdzie stworzyła szereg wybitnych kreacji wokalnych, z Halką na czele w głośnej inscenizacji Leona Schillera (1953). Później związała się na stałe z teatrem operowym w Lipsku, gdzie zetknęła się z dziełami Wagnera (Senta w Holendrze tułaczu, Elsa w Lohengrinie, Elżbieta w Tannhaüserze). Współpracowała także z operą w Lubece, gdzie oprócz swej popisowej partii Toski, śpiewała m.in. Giuliettę w Opowieściach Hoffmanna Offenbacha i Amelię wBalu maskowym Verdiego. 

W latach 1967-1970 była solistką Teatru Wielkiego w Łodzi (m.in. Jarosławna w Kniaziu Igorze Borodina). Występowała gościnnie na scenach operowych i estradach koncertowych niemal całego świata. Partię Halki zaśpiewała na wszystkich scenach operowych w Polsce, a także w Berlinie, Budapeszcie, Bukareszcie, Chicago, Hawanie, Helsinkach, Kijowie, Moskwie, Nowym Jorku, Ottawie, Pittsburgu, Saarbrücken i Toronto. Jeszcze jako czynna zawodowo śpiewaczka podjęła dalsze studia, a swoje ogromne doświadczenie sceniczne wykorzystała w pracy reżyserskiej w kraju i za granicą. Zadebiutowała realizując Halkę na scenie Opera National w Hawanie (1971). Dała się poznać jako autorka bardzo odmiennych spektakli — od wielkiego repertuaru światowego (Faust Gounoda w Gdańsku, Dama pikowa Czajkowskiego i Lunatyczka Belliniego w Bytomiu, Łucja z Lammermooru Donizettiego w Krakowie), poprzez dzieła współczesnych kompozytorów (Lord Jim i Maria Stuart Twardowskiego w Łodzi) aż po musical (Skrzypek na dachu Bocka w Łodzi) i hiszpańską zarzuelę (Cecilia Valdes Roiga, w Gdańsku i Poznaniu). 

Szczególną pozycję w jej dorobku reżyserskim zajmuje repertuar polski: Casanova Różyckiego, Jadwiga, królowa Polski Kurpińskiego, Legenda Bałtyku Nowowiejskiego, Manru Paderewskiego, a zwłaszcza opery Moniuszki, których jest niestrudzoną propagatorką w kraju i zagranicą. Straszny dwór poza Polską zrealizowała w Bukareszcie, Tokio i Samarze, Halkę zaś w Hawanie, Mexico City, Ankarze, Nowosybirsku, Osace i w Kurytybie. W latach 1977-1998 pełniła funkcję dyrektora artystycznego Festiwali Moniuszkowskich w Kudowie Zdroju, w 1984 roku założyła Towarzystwo Miłośników Muzyki Moniuszki, rok później została jego pierwszym prezesem. W 1992 roku zorganizowała I Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki i sukcesywnie wszystkie jego kolejne edycje. W 2000 roku została Honorowym Obywatelem swego rodzinnego miasta Radomia, była także doktorem honoris causa Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Maria Fołtyn zmarła w Warszawie 2 grudnia 2012 roku.

Inscenizacje (12)

Multimedia

Zdjęcia

 • „Dama Pikowa” Piotr Czajkowski 26-07-1955

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • „Andre Chenier” Umberto Giordano 14-04-1961

 • „Andre Chenier” Umberto Giordano 14-04-1961

 • „Goplana” Władysław Żeleński 30-12-1949

  Adam Kaczkowski

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • „Dama Pikowa” Piotr Czajkowski 26-07-1955

 • „Dama Pikowa” Piotr Czajkowski 26-07-1955

 • „Dama Pikowa” Piotr Czajkowski 26-07-1955

 • II Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

  Piotr Gajewicz

 • II Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

  Piotr Gajewicz

 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953

 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953

 • „Lohengrin” Richard Wagner 25-02-1956

 • „Lohengrin” Richard Wagner 25-02-1956

 • „Lohengrin” Richard Wagner 25-02-1956

 • „Goplana” Władysław Żeleński 30-12-1949

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • I Międzynarodowy Konkurs dla młodych wokalistów im. Stanisława Moniuszki

 • „Dama Pikowa” Piotr Czajkowski 26-07-1955

 • II Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

  Piotr Gajewicz

 • II Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

  Piotr Gajewicz

 • II Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

  Piotr Gajewicz

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • II Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

  Piotr Gajewicz

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • II Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

  Piotr Gajewicz

Druki teatralne

 • Wkładka obsadowa. „Jawnuta” Stanisław Moniuszko 16-03-1991

 • Afisz „Hrabina” Stanisław Moniuszko 09-12-1983 Jubileusz 35-lecia pracy artystycznej Marii Fołtyn

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko 26-10-1975

 • Afisz. „Halka” Stanisław Moniuszko 20-09-1986 inauguracja sezonu 1986/1987 30 lat pracy artystycznej Romana Węgrzyna

 • Wkładka obsadowa „Quo Vadis” - Feliks Nowowiejski 21-04-1995 - uroczyste Otwarcie II Międzynarodowego konkursu Wokalnego Imienia Stanisława Moniuszki

 • Wkładka obsadowa.„Jadwiga Królowa Polska” Karol Kurpiński 22-02-1985.

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko 11-09-1982

 • Wkładka obsadowa „Hrabina” Stanisław Moniuszko 22-05-1988. 110 rocznica zgonu kompozytora

 • Afisz premierowy „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953

 • Afisz „Hrabina” Stanisław Moniuszko 20-12-1986 Wznowienie

 • Afisz „Halka” Stanisław Moniuszko 01-01-1978 W 120 rocznice premiery Warszawskiej

 • Afisz „Halka” Stanisław Moniuszko 18-10-1977, 30-lecie pracy artystycznej Wacława Domienieckiego

 • Wkładka obsadowa.„Jawnuta” Stanisław Moniuszko 03-02-1991

 • Afisz premierowy. „Lohengrin” Richard Wagner 25-02-1956. Państwowa Opera w Warszawie

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko 05-10-1982

 • Wkładka obsadowa II premiera „Halka” Stanisław Moniuszko 19-12-1995

 • Wkładka obsadowa.„Jawnuta” Stanisław Moniuszko 15-05-1991

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko 27-04-1986

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko, 20-09-1986 XXX lat pracy Artystycznej Romana Węgrzyna

 • Afisz „Halka” Stanisław Moniuszko 03-09-1980 inauguracja sezonu 1980/1981

 • Wkładka obsadowa.„Jawnuta” Stanisław Moniuszko 02-02-1991

 • Wkładka obsadowa.„Jawnuta” Stanisław Moniuszko 20-04-1991

 • Wkładka obsadowa „Kukiełki Mistrza Piotra” Manuel de Falla 14-11-1976, „Muzyka Prym wiedzie, a słowo sekunduje” Antonio Salieri 14-11-1976

 • Afisz „Halka” Stanisław Moniuszko 23-11-1983 Jubileusz 40-lecia Parcy Artystycznej Bogdana Paprockiego

 • Afisz IV Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki 20-04-2001 - 29-04-2001 pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski

 • Afisz V Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki 13-05-2004 – 22-05-2004 pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, Prymasa Polski, Prezydenta miasta stołecznego Warszawy

 • Program specjalny z okazji 150-lecia prapremiery „Halki” Stanisława Moniuszki w Teatrze Wielkim 04-01-2008

 • Wkładka okolicznościowa z okazji 150-lecia prapremiery „Halki” Stanisława Moniuszki w Teatrze Wielkim 04-01-2008

 • Afisz VI Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki 13-04-2007 – 22-04-2007 pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski – Lecha Kaczyńskiego i Małżonki Prezydenta RP – Marii Kaczyńskiej

 • Afisz Repertuarowy 28-08-1950 – 03-09-1950

 • Program „Halka” Stanisław Moniuszko 26-10-1975 - Rozmowa z realizatorami przedstawienia Marią Fołtyn, Andrzejem Majewskim