Maskarada 21.07.1979

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada